Informace

1. O NÁS

Jsme autorizovaným prodejcem zájezdů od více než 300. českých a 50. německých a rakouských cestovních kanceláří. Cena zájezdu je stejná jako má pořádající CK včetně všech slev a výhod.
Všechny námi nabízené cestovní kanceláře jsou pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.


Zdarma Vám nabízíme VIP servis, individuální péči při výběru Vaší báječné dovolené. 


Doporučíme Vám pouze ty nejlepší hotely, pročítáme recenze hotelů převážně na zahraničích webech na internetu za Vás.
Náš přístup k zákazníkům je postaven na pozitivním naladění a pochopení individuálních potřeb zákazníka. Vždy si na Vás uděláme dostatek času, není problém ani večerní chatování na facebooku.
Cestovní ruch je o zábavě a radosti a to je naše společnost.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Účastníci smluvních vztahů - Cestovní agentura Moje volno – Helena Dokoupilová, DiS., U tenisu 2, 787 01  Šumperk, IČO: 04481844 (dále jen CA) je smluvním prodejcem cestovních služeb, a to na základě řádně uzavřených smluv o autorizovaném prodeji zájezdů s pořádajícími cestovními kancelářemi (dále jen CK). Všechny smluvní CK jsou ze zákona řádně pojištěny proti úpadku, CA pravidelně vyžaduje potvrzení o trvání splnění této zákonné povinnosti. Smluvní stranou klienta je vždy CK, cestovní agentura je zmocněncem CK k zajištění takových opatření, která povedou k řádnému uzavření cestovní smlouvy mezi pořádající CK a klientem.

2. Prohlášení CA - CA Moje volno prodává zájezdy výhradně za ceny, které stanovuje pořádající cestovní kancelář včetně případných slev, věrnostních nabídek a výhod. CA se dále zavazuje, že bude klientovi na základě jeho přání navrhovat pouze takové kvalitativní parametry zájezdu při stanovených cenách z nabídek CK, které považuje za atraktivní vzhledem ke své zkušenosti, odborné znalosti, v čase a v podmínkách porovnání užitných parametrů a cen zájezdů jednotlivých CK, k jejichž prodeji je oprávněna. Konzultační služby poskytujeme zcela zdarma. Pokud Vám věnujeme náš čas a poradíme s výběrem k vaší plné spokojenosti, očekáváme, že si službu objednáte přes naší cestovní agenturu.

3. Předběžné objednávky - Každý klient může prostřednictvím www.mojevolno.cz provést libovolný počet nezávazných objednávek, především pro zjištění jejich dostupnosti a náhrady za předchozí v řadě požadovaný, pokud není uvedena priorita v poznámce nebo s CA projednáno jinak. CA tedy první v pořadí dostupný zájezd předběžně zarezervuje a bez prodlení o tomto informuje klienta. Odesláním předběžné objednávky klient souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA. CA si však vyhrazuje právo nezabývat se nebo odmítnout k vyřízení takové objednávky, které nesplňují požadavky nutné pro objednání zájezdu, především pak i přes upozornění CA objednávky neúplné, zmatečné, bezdůvodně opakované nebo pokud klient pro objednání zájezdu nevykonává součinnost.

4. Rezervace a Cestovní smlouva - Po úspěšné rezervaci zájezdu je elektronickou poštou zaslán klientovi návrh cestovní smlouvy k případnému doplnění a podpisu objednatele. Současně jsou zaslány pokyny k úhradě zálohy. Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky příslušné CK. Řádně podepsaná cestovní smlouva nabývá platnosti okamžikem zaplacení zálohy. CA není odpovědná za následky prodlení s platbou.

5. Způsob úhrady - Platební podmínky (výše zálohy, doplatek, termíny atd.) uvedené v cestovní smlouvě ke konkrétnímu zájezdu stanovuje CK. Platby jsou zpravidla realizovány na účet CA, pokud CK nevyžaduje přímou úhradu od klienta. CA může ve zvláštních případech klientovi doporučit platbu přímo ve prospěch CK např. vzhledem k časové tísni. V tomto případě klient potvrdí CA realizaci platby takto uskutečněné. Klient platbu provádí bezhotovostním převodem na účet CA, složením hotovosti na účet CA v pobočce příslušné banky. Potvrzení o úhradě CA - k tomuto účelu slouží potvrzení vydaná přijímající bankou. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení, klient si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK, resp. CA.

6. Doklady k cestování - Doklady potřebné k cestování, tedy cestovní pokyny, vouchery, letenky, pojištění obdrží klient od CA nebo příslušné CK, zpravidla 5 dní před zahájením zájezdu. V případě leteckých zájezdů některé CK vydávají doklady na letišti v den odletu před odbavením. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání dokladů ze strany CK, je však vždy klientovi nápomocna v jejich získání.

7. Stornovací podmínky - Stornovací podmínky jsou vždy součástí Všeobecných smluvních podmínek pořádající CK. CA si sama storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy klient nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou cestovní smlouvu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

8. Reklamace - Moje volno je cestovní agenturou a tudíž ze zákona neodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdů jménem pořádajících CK. Budeme Vám ovšem maximálně nápomocni při řešení reklamace. Reklamaci je nutné sepsat a odeslat pořádající cestovní kanceláři bez zbytečného odkladu. Tyto lhůty jsou konkrétněji upraveny v jednotlivých smluvních podmínkách pořádajících cestovních kanceláří. Veškeré reklamace se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK. Reklamace předané CA jsou postoupeny pořádající CK, která je povinna se k reklamaci vyjádřit v zákonem vymezeném termínu. CA nemůže zodpovídat za poskytnuté služby CK ani vyřizovat reklamace jménem CK. CA může klientovi poskytnout součinnost.

9. Informace na našem webu - Data uveřejněná na www.mojevolno.cz jsou zasílány a aktualizovány jednotlivými smluvními CK. CA tedy nemůže zaručit aktuálnost a správnost těchto dat. Z tohoto důvodu při rezervaci jsou data ze strany CA i CK ověřovány a o případných neshodách je klient neprodleně informován.

10. Ochrana osobních údajů - CA nakládá s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Klient poskytnutím svých osobních údajů uděluje CA souhlas s jejich správou, zpracováním a uchováním. CA prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a bude s nimi nakládat v souladu s výše uvedeným zákonným ustanovením a pouze za účelem vyřízení objednávky a řádné vyplnění cestovní smlouvy. Osobní data jsou uchovávána po dobu nejvýše 12 měsíců ode dne návratu ze zájezdu, klient může kdykoliv požádat e-mailovou poštou na adresu info@mojevolno.cz o jejich znehodnocení v souladu se zákonem.

3. ZASTOUPENÉ CK

A-Z TOUR s.r.o. (A-Z TOUR s.r.o.) JK Bus - Jana Kalvodová (JK Bus - Jana Kalvodová)
101 CK Zemek (101 Cestovní kancelář Zemek, s.r.o.) Jokratour - Ing. Josef Kramoliš (Ing. Josef Kramoliš)
A21 (Mgr. Věra Faldýnová) Kalousek CK (CK Kalousek s.r.o.)
Adrenalin Centrum (ADRENALIN CENTRUM s.r.o.) Karavan (CK KARAVAN, s.r.o.)
Adria databanka (ADRIA DATABANKA s.r.o.) Kareta Tour - Šimon Neumann (Šimon Neumann)
Adria sun (ADRIA SUN, s.r.o.) Katja-Tour - Katrin Hromádková Neumannová (Katrin Hromádková Neumannová)
Adrialand (ADRIALAND s.r.o) KATU CK (Kateřina Schlindenbuchová)
Adventura (Adventura s. r. o.) Kellner CK (Kellner Písek, s.r.o.)
Aeolus (AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o.) Kentlucky (KENTLUCKY s.r.o.)
Afrodita (Cestovní kancelář AFRODITA s.r.o.) KM Travel (TVARBET MORAVIA, a.s.)
AGL travel (AGROLEX, s.r.o.) KO-Tour (Ladislav Cacek)
Agm Travel (AGM TRAVEL spol. s r.o.) Kompas (KOMPAS Praha, cestovní kancelář, spol. s r.o.)
AIR MARINE Travel & Incentive ( AIR MARINE Travel & Incentive s.r.o.) Kompas Tour - René Lauer (René Lauer)
AJV Příbram (AJV Příbram s.r.o.) Kontakt (CK KONTAKT s.r.o.)
Alcampos - Ludmila Nechvátalová (Ludmila Nechvátalová) Kovotour (Kovotour Plus s.r.o.)
Alex (CK ALEX, s.r.o.) Krasim Tour (KRASIM TOUR,spol. s r.o.)
Alexandria (Alexandria, spol. s r o.) Kubík (Kubík a.s.)
America Tours (America Tours, v.o.s) Kudrna (KUDRNA s.r.o.)
Ancora (Ancora - CK s.r.o.) L.7 - Oáza (L.7 - OAZA spol. s r.o.)
Apex Tour (APEX TOUR s.r.o.) LAST.CZ (LAST.CZ, s.r.o.)
Apollon (APOLLON cestovní kancelář, s.r.o.) LeoRia (LeoRia s.r.o.)
Apulia In (APULIA IN s.r.o.) Levante (Jana Koderová)
Aquadino (Aquadino s.r.o.) Likidis Travel (LIKIDIS TRAVEL, s.r.o.)
Aquamarin (Mgr. Eva Samborská - AQUAMARIN) Livingstone (LIVINGSTONE s.r.o.)
Aquarius Adriatic (AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.) Ľubica (CK ĽUBICA, s.r.o.)
Aquatravel (AQUATRAVEL s.r.o.) Ludor (Cestovní kancelář Ludor, spol. s r.o.)
Arcadia Air (CK Arcadia Air, s.r.o.) Lunatour - Pavlína Šormová (Pavlína Šormová)
ATA - Anna Tesařová (Anna Tesařová) M'plus travel (m'plus travel, a.s.)
Atis (CK ATIS a.s.) Magic Bus (Magic Bus, s.r.o.)
Atlantika (Atlantika, spol. s r.o.) Marco Polo (MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r. o.)
Atlas Adria (ATLAS Adria s.r.o.) Marted (Cestovní kancelář Marted s.r.o.)
Authentic Travel (Authentic Travel, s.r.o.) Mauthner CK (CK Mauthner s.r.o.)
Autoturist (Autoturist, a.s.) Maxirelax - Martin Bednář (Maxirelax - Martin Bednář)
Avanti Tour - Veronika Červinská (Avanti Tour - Veronika Červinská) Mayer & Crocus (Mayer & Crocus s.r.o.)
AVE Zdenka (AVE Zdenka s.r.o.) Mediteran Travel (MEDITERAN travel s.r.o.)
Avetour (CK AVETOUR s.r.o.) Melissa Travel (Melissa Travel s.r.o.)
Azzurra Tours (AZZURRA TOURS s.r.o.) Metal (Metal-Frut, spol. s.r.o.)
Azzurro CK (AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o.) Minitrans - Jiří Ryšavý (Jiří Ryšavý)
B&K Tours (CK B&K Tour s.r.o.) Monatour (MONATOUR a.s.)
Balkan Travel CK (BALKAN TRAVEL, s.r.o.) MTM tour (MTM tour s.r.o.)
Bena Tour (Cestovní kancelář Bena Tour s.r.o.) Mundo (Ing. Petr Želiezko)
Best Reisen CZ (Best Reisen CZ s.r.o.) Myplanet (Travel Planet s. r. o.)
Blue sky (Blue Sky Travel s.r.o.) Natour (NATOUR spol. s r. o.)
Blue-style (Blue Style s.r.o.) Natur Travel (Natur Travel s.r.o.)
Bohemian Fantasy (BOHEMIAN FANTASY spol. s r.o.) Neckermann (Thomas Cook s.r.o.)
Bon Ton (BON TON s.r.o.) Nemo & Selecta (NEMO & SELECTA s.r.o.)
Brenna (Brenna s.r.o.) Nemo Tour (NEMO tour s.r.o.)
Brouk servis (BROUK servis s.r.o.) Neon (Mgr. Bohuslava ŠKVÁROVÁ)
Bulgariatour (Bulgariatour spol. s r. o.) Nev-dama (FISCHER a.s.)
Bus Tourist (BUS TOURIST s.r.o.) Nikal (NIKAL s.r.o.)
Campanatour (CAMPANATOUR, s.r.o.) Nikolas tours (Nikolas tours a.s.)
Canaria travel (CANARIA TRAVEL, spol. s r. o. ) Nirvana Travel (Nirvana Travel s.r.o.)
Caribe Tour (CARIBE Tour s.r.o.) Nomád (Cestovní kancelář NOMÁD, spol.s r.o.)
Cekare (Cekare, spol. s r. o.) Novalja (Karel Hrdina)
Cesta CK (CESTA Travel Agency, s.r.o. ) Novasol (NOVASOL a.s.)
Cestomilové (Cestomilové s.r.o.) Ocean (OCEAN CZ, s.r.o.)
Cestovka Pohoda (CESTOVKA POHODA s.r.o.) Orbis link (ORBIS LINK, s.r.o.)
Cesty za uměním (Cesty za uměním s.r.o.) Orex Travel (OREX TRAVEL s.r.o.)
CK A.Ša (CK A.Ša s.r.o.) Original (Cestovní kancelář ORIGINAL s.r.o.)
CK Buzola (CK Buzola, s.r.o.) Osvěta - Josef Sklenář (Josef SKLENÁŘ)
CK Hroch (CK HROCH s.r.o.) Palma Travel (Palma Travel Touroperator a.s.)
CK Lucie (Novotný & Novotná, rodinná společnost s.r.o.) Palmera - Jiří Harajda (Palmera - Jiří Harajda)
CK Matoušek - Ing. Petr Matoušek (Ing. Petr Matoušek) Pantour (Pantour s.r.o.)
CK Villa (CK VILLA s.r.o.) Pelhrim - Luboš Fikar (Luboš Fikar)
Color travel (COLOR TRAVEL s.r.o.) Periscope Skandinávie (Periscope Skandinávie, s.r.o.)
Columbus CK (Columbus cestovní kancelář s.r.o.) Petra Tour (PETRA TOUR s.r.o.)
Condor (CONDOR CS, s.r.o) Pilgrim (CK Pilgrim s.r.o.)
Consultour (CONSULTOUR s.r.o.) Pitipitipa (Pitipitipa, s. r. o.)
Czech Holidays (CZECH HOLIDAYS - cestovní kancelář, s.r.o.) Planet Tours & Travel (PLANET TOURS & TRAVEL s.r.o.)
Czech Sport Travel (CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.) Plustour M (Helena Urbanová)
ČEBUS Brno (ČEBUS, cestovní kancelář, s.r.o.) Poznání (CK Poznání s.r.o.)
Čedok (Čedok a. s.) Pražský Klub (PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s.r.o.)
České kormidlo (ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.) Pro - Ing. Pavel Procházka (Ing. Pavel Procházka)
Čestyl - Pavel Hégr (Pavel Hégr - ČESTYL) PT Tours (PT Tours International s.r.o.)
ČiLe (Lenka Čížová) Quality Tours (Quality Tours s.r.o.)
Čistý sport (Čistý sport, koncept Ivana Rybaříka s.r.o.) Quattro (Hana Krausová)
Daen International (DAEN INTERNATIONAL spol. s r.o.) Quicktour (QUICKTOUR s.r.o.)
Datour (Datour s.r.o.) Radynacestu (Radynacestu, s.r.o.)
Delfín travel (Delfín travel s.r.o.) Rainbow Tours (Go Afrika s.r.o.)
Delta Reisen (Delta Reisen s.r.o.) Redok Travel (REDOK TRAVEL, s.r.o.)
Dery CK - Pavel Hadamčík (Pavel Hadamčík) Rekos (CK REKOS s.r.o.)
Dezka Děčín (DEZKA Děčín s.r.o.) Rekrea (DCK Rekrea Ostrava s.r.o.)
Diamant club (Diamant club, s.r.o.) Relax Adriatic (RELAX ADRIATIC, s.r.o.)
Duha Tour (DUHA TOUR s.r.o.) Ros CK (ROS.BR s.r.o.)
Ekobrno (EKOBRNO, spol. s r.o.) RoSlo (RoSlo s.r.o.)
Electra Tours (Electra Tours s.r.o.) Rotera (ROTERA s.r.o.)
Emma (EMMA Agency spol. s r.o.) RS Tour (RS Tour s.r.o.)
Energotour CK (ENERGOTOUR s.r.o.) Rudolf Reisen (Velký Semerink s.r.o.)
Erika Tour (Stanislav Kousal - CK ERIKA TOUR) Rywal (CK Rywal, spol. s r.o.)
ESO travel (ESO travel a.s.) S.E.N. (Cestovní kancelář S.E.N.,s.r.o.)
ETI (CK ETI s.r.o.) Santini Tour - Bohuslav Nahodil (Bohuslav Nahodil)
Eurofly Reisen (Eurofly Reisen, s.r.o.) Sardegna travel (SARDEGNA TRAVEL s.r.o.)
Eurotime (EURO TIME PRAHA,s.r.o.) Siam Travel (SIAM TRAVEL INTERNATIONAL s.r.o.)
EUROVINA Travel (Eurovina Travel s.r.o.) SIM CK (SIM s.r.o.)
Eximtours (Exim tours a.s.) Sinimar Tour (Sinimar Tour s.r.o.)
Eximtours PL (Exim S.A.) Ski Rakousko (Ski Rakousko s.r.o.)
Exotica Travel (EXOTICA TRAVEL s.r.o.) SkiXBike (SKIXBIKE s.r.o.)
Experitour (CK Experitour s.r.o.) Sky tours (SKY TOURS, s.r.o.)
Extrem Sport (EXTREM SPORT, s.r.o.) Slan tour (SLAN tour s.r.o.)
F&K Sokolov (F + K Sokolov s.r.o.) SMart GO (SMart GO s.r.o.)
Fantasy Travel (FANTASY TRAVEL, s.r.o.) Snail Travel (Snail Travel International a.s.)
Fede (FEDE, s.r.o.) SnowTrex (TravelTrex GmbH)
FIRO-tour (FIRO-tour a.s.) Solartour (SOLARTOUR, s.r.o.)
Fischer CK (Cestovní kancelář FISCHER, a.s) Soleada (SOLEADA s.r.o.)
For-line Tour (FOR-LINE TOUR,s.r.o.) Solvex (SOLVEX s.r.o.)
Frčíme (FRČÍME s.r.o.) Sport-S (Sport-S, s.r.o.)
Gabbiano (Ing. Jiří Mráz) Stefanny (Cestovní kancelář SteFANNY s. r. o.)
Garda Travel - Ondřej Šimek (Garda Travel - Ondřej Šimek) Striatum (STRIATUM, s.r.o.)
Gargano CK (GARGANO CK s.r.o.) Sunatur (Sunatur s.r.o.)
Gattom Tour (GATTOM - M.T.G. s.r.o.) Sunflower Tours (SUNFLOWER TOURS sp z o o)
Geops (GEOPS - CESTOVNÍ KANCELÁŘ, s.r.o.) Sunny Travel (SUNNY TRAVEL s.r.o.)
Geovita (Geovita, s.r.o.) T SPLIT TOUR (T SPLIT TOUR s.r.o.)
Globtour (GLOBTOUR GROUP a.s. - organizační složka) Tempo Tours (TEMPO TOURS Praha s.r.o.)
Go2 (Go2 s.r.o.) Tep Tour (CK TEP TOUR s.r.o.)
Golf Planet (Golf Planet s.r.o.) Tilia (CK Tilia, Ludmila Tvrdoňová)
Grand travel - Bc. Lenka Navrátilová (Bc. Lenka Navrátilová) Time Travel (TIME TRAVEL s.r.o.)
Grecofood (GRECOFOOD, s.r.o.) Tina (Kroměřížská CK TINA s.r.o.)
Greece-tours (GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.) TIP travel (TIP travel s.r.o.)
Hanseatic CK HAD (HANSEATIC CK HAD s.r.o.) Tipatour (TIPATOUR zájezdy, s.r.o.)
Hap Tour (HAPTOUR společnost s ručením omezeným) TopFly (TopFly s.r.o.)
HB Tour (CK HB TOUR s.r.o.) TOPRAGUE (TOPRAGUE, spol. s r.o.)
Hornet Tour (Ing. Radim Sršeň – HORNET TOUR) Travel 2002 (TRAVEL 2002, spol. s r.o.)
Hory CZ (CK HORY CZ s.r.o.) Travel club ČSAD Tišnov (ČSAD Tišnov, spol. s r.o.)
Hoška Tour (Hoška Tour - Lubomír Hoška) Travel First Class (Travel First Class s.r.o.)
Charis Tour (Charis Tour - Charis Marec) Travelove (Travelove s.r.o.)
Cherry tour (CHERRY TOUR s.r.o.) Traxmandl Tour (Traxmandl Tour s.r.o. cestovní kancelář)
China Tours (CHINA TOURS s.r.o.) Unitour (CK UNITOUR s.r.o.)
Ibis (CESTOVNÍ KANCELÁŘ ANTLOVÁ s.r.o.) Valaška CK (CK - Valaška spol. s r.o.)
IC Tour (IC TOUR s.r.o.) Vega Tour (Vega Tour s.r.o.)
Icon plavby (icon plavby s.r.o.) Veligradtour - Milena Schneyderová-Kubaniková (VELIGRADTOUR s.r.o.)
IDEA tour (IDEA tour, s.r.o.) Viamare (VIAMARE, spol. s r.o.)
Ideal-Tour Praha (IDEAL-TOUR PRAHA,s.r.o.) Victoria CK - Ing. Ladislav Jarý (Ing. Ladislav Jarý)
Ikária - Dana Veselá (Dana Veselá (CK Ikária)) Viola travel (VIOLA travel s.r.o.)
Ilton Travel (ILTON TRAVEL s.r.o.) Visitspa (VISITSPA a.s.)
Inex (INEX-cestovní kancelář s.r.o.) Vítkovice Tours (Vítkovice Tours s.r.o.)
Interbus (KMB partners s.r.o.) Viva Travel (Ing. Karel Topič)
Intertrans (CK INTERTRANS s.r.o.) Vladatour - Ing. Vlasta Daňková (Ing. Vlasta Daňková)
Iríny Tours CK (CK IRÍNY TOURS spol. s r.o.) VTT (Venus Trade and Tours s.r.o.)
Irra (CK IRRA s.r.o.) VVV Tour (VVV TOUR CZ 1, s.r.o.)
Itaka (Nowa Itaka Sp. z o.o) Wisnar - Ing. Petr Wisnar (Ing. Petr Wisnar)
Italieonline (Italieonline s.r.o.) You Travel (you travel s.r.o.)
Jadranlevně (ČSAD Havířov a.s.) Youtours (YOUTOURS, s.r.o.)
Janeta (Janeta s.r.o.) Zájezdy pro děti - Ivana Ježková (Zájezdy pro děti s.r.o.)
Jedu.cz (Jedu.cz s.r.o.) Zlíntour trips (Zlíntour trips s.r.o.)
JH Travel (CK Jana Husárová) Zubatý - Jiří Zubatý (Zubatý - Jiří Zubatý)

4. ZPŮSOB PLATBY ZA ZÁJEZD

Termíny splatnosti plateb jsou rozvrženy na základě podmínek pořádající cestovní kanceláře. Zpravidla při objednávce delší než jeden měsíc před odjezdem činí 50 % a doplatek jeden měsíc před nástupem. U zájezdů typu Last minute je požadována 100% platba v den podpisu cestovní smlouvy. Platby je možno provádět: převodem na účet CA Moje volno– Fio banka 2800877600/2010 složenkou na uvedený účet přímým vkladem na pobočce banky na daný účet. Číslo účtu a variabilní symbol se zprávou pro příjemce jsou součástí pokynů, které zákazník obdrží zároveň s cestovní smlouvou.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

KOMU udělujete souhlas se zpracováním údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Helena Dokoupilová, DiS,IČ 04481844, se sídlem U Tenisu 2, Šumperk, 787 01, ČR (dále jen „Správce“). Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423,případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

JAKÉ údaje budeme zpracovávat

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát, telefonní číslo, e-mail), informace z poznámky upřesňující poptávku produktů a služeb, dále informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích) a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

ÚČEL, pro který údaje zpracováváme

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy předložení nabídky služeb z oblasti cestovního ruchu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy a pouze pro dosažení výše uvedeného účelu.

DOBA, po kterou budeme údaje zpracovávat

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 3 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Poučení Správce, které naleznete zde.