Cestovní pojištění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

Našim klientům nabízíme sjednání následujících typů pojištění od jedničky na trhu v rámci cestovního pojištění:

  • cestovní - dle zvoleného typu kryje v určité výši léčebné výlohy, odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám, škodu či ztrátu zavazadel. Je možné také sjednat pojištění při provozování sportů nebo adreanilových aktivit.
  • pojištění storna - pojištění se sjednává pro případ storna již závazně objednaného zájezdu ze strany cestujícího. Pojištění slouží k úhradě storno poplatků dané cestovní kanceláře po odečtení spoluúčasti cestujícího. Součástí pojištění storna je i cestovní pojištění.

Pokud máte zájem o sjednání cestovního pojištění či pojištění storna zájezdu, kontaktujte nás prosím.